Loading...
Wynajem długoterminowy 2020-06-02T11:15:46+02:00

Potrzebujesz samochodu na 12 do 36 miesięcy?

Zadzwoń +48 532 47 47 07 lub napisz flota@mirent.pl

Przygotujemy dla Ciebie dopasowaną ofertę

Dlaczego MiRent

 • Szybkość realizacji kontraktu – samochody są dostępne od ręki, bez konieczności zamawiania i czekania;
 • Przyjazność działań – brak uciążliwych procedur towarzyszących zakupowi na kredyt lub leasingowi;
 • Kompleksowość – zadbamy o ubezpiecznie, serwis, naprawę ewentualnych szkód;
 • Indywidualna oferta – dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb, floty oraz do specyfiki działalności;
 • Wiedza i doświadczenie – nasi pracownicy związani z branża samochodową od lat, optymalnie konstruują flotę, wspomagając politykę flotową;
 • Elastyczny kontrakt – możesz zmienić jego czas i oddać wcześniej samochód, zamienić go lub wynająć dodatkowy w miarę rosnących potrzeb.

Korzyści przy wynajmie długoterminowym

Finansowe

 • Planowanie budżetu oraz świadomość kosztów – stałe, miesięczne raty umożliwiają łatwe i precyzyjne planowanie wydatków dotyczących Państwa floty
 • Realnie niższe koszty- dzięki dokładnemu dobraniu parametrów floty – ECO samochodów, odpowiednim podejściu i świadomości usług serwisowych, a także rabatom przy zakupie dużej ilości samochodów
 • Bez wpłaty początkowej – Mirent  pokrywa koszt zakupu samochodów, dzięki czemu nie wymagamy wkładu początkowego
 • Państwa większa zdolność kredytowa – wynajmowane pojazdy nie obciążają bilansu firmy, stanowią tzw pozabilansowe ujęcie.

Podatkowe

 • Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania pojazdów – zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od towarów i usług. Więcej w sekcji JAK KSIĘGOWAĆ WYNAJEM, poniżej.
 • Raty stanowią koszt uzyskania przychodu – zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

Administracyjne

 • Obowiązki z głowy– MIRENT przejmuje pełne obowiązki związane z opieką nad służbowymi samochodami, serwisowaniem, ubezpieczeniem etc.
 • Specjalistyczne „know – how”– doświadczeni konsultanci MIERNT doradzają użytkownikom jak postępować  w przypadkach wymagających pomocy – np stłuczka, problemy z odpaleniem samochodu, zdarzenia losowe, ect
 • Całkowity outsouring usług nie związanych z głównym przedmiotem Państwa działalności operacyjnej
 • Brak ryzyka biznesowego, także związanego z rozwojem, jak i elatycznym ograniczeniem ilości floty

Wynajem samochodu – jak księgować koszty wynajmu

Działalność gospodarcza

Jak księgować powstałe koszty? Czy należy rozliczyć je przez kilometrówkę, czy też można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych?

Wyjaśniamy:

Kilometrówka – czym jest i na czym polega?

Gdy w prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje się samochód poniesione z tego tytułu koszty może rozliczyć za pomocą ewidencji przebiegu pojazdów (inaczej zwaną kilometrówką).

Dzięki temu, wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko do limitu wynikającego z kilometrówki.

Celem ustalenia limitu, zobowiązani jesteśmy przede wszystkim do prowadzenia tzw. ewidencji przebiegu pojazdu, w której zapisywane są wszystkie służbowo pokonywane trasy.

Wówczas wspomniana granica wynika z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę określoną w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

Stawki kilometrówki na 2016 r.

Dla samochodów osobowych wynoszą:

 • 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3,
 • 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3.

Jak liczyć – przykład 1.

W danym miesiącu wynajęty samochód osobowy o pojemności silnika  1996 cm3  łącznie przejechał 400 km. Dodatkowo w tym samym okresie dokonano koniecznych zakupów:

 • paliwo 300 zł brutto (243,90 zł netto).
 • płyn do chłodnicy 40 zł brutto (35,52 zł netto).

Na podstawie przejechanych kilometrów oblicza się kwotę, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:
400km*0,8358zł/km= 334,32 zł
Następnie wskazujemy wydatki związane z eksploatacją pojazdu:
35,52 zł

UWAGA:

Na początku lipca 2015 r., weszła w życie zmiana w przepisach podatkowych. Na jej podstawie możemy odliczyć 50% VAT od paliwa do samochodów osobowych w użytku mieszanym. Zmiana jednak dotyczyć będzie tylko paliwa zakupionego po 30 czerwca.

W przypadku płynu chłodniczego bierze się pod uwagę kwotę netto, powiększoną o 50% podatku VAT, istnieje tu możliwość odliczenia 50% VAT.

Limit wydatków jakie w danym miesiącu można zaliczyć do kosztów używania wynajętego samochodu wynosi:

 • PALIWO – 271,95 zł
 • PŁYN – 37,76 zł
 • RAZEM: 309,71 zł

WNIOSEK: całość wydatków można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Jakie wydatki rozliczać w ramach kilometrówki?

W ramach kilometrówki rozliczane mogą być wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych (również wynajętego). Do kosztów takich zaliczyć możemy:

 • zakup paliwa;
 • opłaty za przejazd autostradą i opłaty parkingowe;
 • usługi myjni i konserwacji, np. zakup środków pielęgnacyjnych;
 • bieżące naprawy i wymiany zużywających się części zamiennych, np. żarówki;
 • przeglądy i usługi serwisowe, np. regulacja pracy silnika, geometria kół;
 • składki na ubezpieczenie samochodu: OC, NNW, AC (niew przypadku wynajętego samochodu – wówczas koszt ubezpieczenia jest wliczony w stawkę wynajmu).

Wynajem samochodu – zaliczany do kilometrówki, czy też nie?

Zgodnie z interpretacją MF, w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej z dn. 8 listopada 2013 r.:

Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu…

Koszty wynajmu samochodu osobowego a KPiR

Zgodnie z powyższym, koszt wynajmu samochodu powinien być rozliczany w całości, z pominięciem limitu wynikającego z kilometrówki. Fakturę za taką usługę należy ująć w KPiR – w kolumnie 13, jako pozostałe wydatki.

Coraz częściej menedżerowie decydują się na wynajem samochodów dla pracowników firmy. Zwykle jest to wynajem długoterminowy. Są to przedsiębiorstwa, które nie mają możliwości, bądź nie chcą serwisować i utrzymywać własnej floty pojazdów. Wynajmowanie samochodów jest po prostu bardziej opłacalne i wygodne. Umowa jest zawierana na czas od jednego roku do trzech lat. Wynajem długoterminowy w Mirent jest na bardzo dobrych warunkach.

Korzyści

Możemy wyróżnić kilka najbardziej znaczących korzyści, wynikających z podjęcia ścisłej współpracy z firmą Mirent:

· samochody są bardzo szybko dostępne dla klienta;
· usługa jest kompleksowa, a więc nie trzeba się martwić o żadne szczegóły;
· procedury są bardzo jasne, przejrzyste i nie trwają długo;
· oferta jest zawsze dostosowywana do oczekiwań każdego z klientów;
· umowa jest elastyczna, istnieje możliwość dokonywania zmian w trakcie jej trwania.

Bez wątpienia warto zapoznać się z warunkami wynajmu auta znacznie bliżej.