Loading...
Wynajem długoterminowy 2018-03-29T15:33:30+00:00

Potrzebujesz samochodu na 12 do 36 miesięcy?

Zadzwoń +48 532 47 47 97 lub napisz flota@mirent.pl

Przygotujemy dla Ciebie dopasowaną ofertę

Dlaczego MiRent

 • Szybkość realizacji kontraktu – samochody są dostępne od ręki, bez konieczności zamawiania i czekania;
 • Przyjazność działań – brak uciążliwych procedur towarzyszących zakupowi na kredyt lub leasingowi;
 • Kompleksowość – zadbamy o ubezpiecznie, serwis, naprawę ewentualnych szkód;
 • Indywidualna oferta – dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb, floty oraz do specyfiki działalności;
 • Wiedza i doświadczenie – nasi pracownicy związani z branża samochodową od lat, optymalnie konstruują flotę, wspomagając politykę flotową;
 • Elastyczny kontrakt – możesz zmienić jego czas i oddać wcześniej samochód, zamienić go lub wynająć dodatkowy w miarę rosnących potrzeb.

Korzyści przy wynajmie długoterminowym

Finansowe

 • Planowanie budżetu oraz świadomość kosztów – stałe, miesięczne raty umożliwiają łatwe i precyzyjne planowanie wydatków dotyczących Państwa floty
 • Realnie niższe koszty- dzięki dokładnemu dobraniu parametrów floty – ECO samochodów, odpowiednim podejściu i świadomości usług serwisowych, a także rabatom przy zakupie dużej ilości samochodów
 • Bez wpłaty początkowej – Mirent  pokrywa koszt zakupu samochodów, dzięki czemu nie wymagamy wkładu początkowego
 • Państwa większa zdolność kredytowa – wynajmowane pojazdy nie obciążają bilansu firmy, stanowią tzw pozabilansowe ujęcie.

Podatkowe

 • Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania pojazdów – zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od towarów i usług. Więcej w sekcji JAK KSIĘGOWAĆ WYNAJEM, poniżej.
 • Raty stanowią koszt uzyskania przychodu – zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

Administracyjne

 • Obowiązki z głowy– MIRENT przejmuje pełne obowiązki związane z opieką nad służbowymi samochodami, serwisowaniem, ubezpieczeniem etc.
 • Specjalistyczne „know – how”– doświadczeni konsultanci MIERNT doradzają użytkownikom jak postępować  w przypadkach wymagających pomocy – np stłuczka, problemy z odpaleniem samochodu, zdarzenia losowe, ect
 • Całkowity outsouring usług nie związanych z głównym przedmiotem Państwa działalności operacyjnej
 • Brak ryzyka biznesowego, także związanego z rozwojem, jak i elatycznym ograniczeniem ilości floty

Wynajem samochodu – jak księgować koszty wynajmu

Działalność gospodarcza

Jak księgować powstałe koszty? Czy należy rozliczyć je przez kilometrówkę, czy też można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych?

Wyjaśniamy:

Kilometrówka – czym jest i na czym polega?

Gdy w prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje się samochód poniesione z tego tytułu koszty może rozliczyć za pomocą ewidencji przebiegu pojazdów (inaczej zwaną kilometrówką).

Dzięki temu, wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko do limitu wynikającego z kilometrówki.

Celem ustalenia limitu, zobowiązani jesteśmy przede wszystkim do prowadzenia tzw. ewidencji przebiegu pojazdu, w której zapisywane są wszystkie służbowo pokonywane trasy.

Wówczas wspomniana granica wynika z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę określoną w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

Stawki kilometrówki na 2016 r.

Dla samochodów osobowych wynoszą:

 • 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3,
 • 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3.

Jak liczyć – przykład 1.

W danym miesiącu wynajęty samochód osobowy o pojemności silnika  1996 cm3  łącznie przejechał 400 km. Dodatkowo w tym samym okresie dokonano koniecznych zakupów:

 • paliwo 300 zł brutto (243,90 zł netto).
 • płyn do chłodnicy 40 zł brutto (35,52 zł netto).

Na podstawie przejechanych kilometrów oblicza się kwotę, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:
400km*0,8358zł/km= 334,32 zł
Następnie wskazujemy wydatki związane z eksploatacją pojazdu:
35,52 zł

UWAGA:

Na początku lipca 2015 r., weszła w życie zmiana w przepisach podatkowych. Na jej podstawie możemy odliczyć 50% VAT od paliwa do samochodów osobowych w użytku mieszanym. Zmiana jednak dotyczyć będzie tylko paliwa zakupionego po 30 czerwca.

W przypadku płynu chłodniczego bierze się pod uwagę kwotę netto, powiększoną o 50% podatku VAT, istnieje tu możliwość odliczenia 50% VAT.

Limit wydatków jakie w danym miesiącu można zaliczyć do kosztów używania wynajętego samochodu wynosi:

 • PALIWO – 271,95 zł
 • PŁYN – 37,76 zł
 • RAZEM: 309,71 zł

WNIOSEK: całość wydatków można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Jakie wydatki rozliczać w ramach kilometrówki?

W ramach kilometrówki rozliczane mogą być wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych (również wynajętego). Do kosztów takich zaliczyć możemy:

 • zakup paliwa;
 • opłaty za przejazd autostradą i opłaty parkingowe;
 • usługi myjni i konserwacji, np. zakup środków pielęgnacyjnych;
 • bieżące naprawy i wymiany zużywających się części zamiennych, np. żarówki;
 • przeglądy i usługi serwisowe, np. regulacja pracy silnika, geometria kół;
 • składki na ubezpieczenie samochodu: OC, NNW, AC (niew przypadku wynajętego samochodu – wówczas koszt ubezpieczenia jest wliczony w stawkę wynajmu).

Wynajem samochodu – zaliczany do kilometrówki, czy też nie?

Zgodnie z interpretacją MF, w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej z dn. 8 listopada 2013 r.:

Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu…

Koszty wynajmu samochodu osobowego a KPiR

Zgodnie z powyższym, koszt wynajmu samochodu powinien być rozliczany w całości, z pominięciem limitu wynikającego z kilometrówki. Fakturę za taką usługę należy ująć w KPiR – w kolumnie 13, jako pozostałe wydatki.