dane firmy 2018-01-05T15:52:12+00:00

Dane firmy

MIRENT Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 14,
30-415 Kraków

MIRENT Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000385683
NIP: 6793066183 , REGON 121524979   Kapitał zakładowy: 304 800 ZŁ.

Konto: ALIOR
50 2490 0005 0000 4520 3312 8402

Dane do przelewów zagranicznych:

BZWBK
Swift (BIC code) : WBKPPLPP
IBAN: PL54 1090 1665 0000 0001 2129 2019

Alior Bank
Swift (BIC code) : ALBPPLPW
IBAN: PL50 2490 0005 0000 4520 3312 8402